Aktuality
Požadavky na plošnou instalaci měřidel a indikátorů spotřeby tepla v bytových domech by se... více »
 
1.3.2015   Poslanecká sněmovna v únoru 2015 schválila návrh ministerstva průmyslu a obc... více »
 
Děti dětem je charitativní projekt režiséra Petra Horáčka, který od roku 1990 pořádá kompo... více »
 
Od nového roku vstupuje v účinnost novelizované znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodařen... více »
 
Ať nejste zaskočeni! Koupí bytu automaticky získáváte řadu práv, ale i povinností. A pozor... více »
 
S hrdostí jsme opět jako zlatý partner podpořili již třetí ročník celostátní soutěže o tit... více »
 
Novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií má vlastník budovy nebo společenství... více »
 
Chystáte se prodat nebo koupit nemovitost? A víte, jaké kvality by měl mít realitní makléř... více »
 
Další aktuality »
 

Reference
Vážení, ráda bych touto cestou poděkovala panu makléři Janu Ledvinovi za zprostředkování více »
 
Vážená realitní kanceláři,tímto dopisem chci vyjádřit poděkování za vaše služby při n více »
 
Další reference »
 

TOP makléř
Nejlepší makléř měsíce
  • nejlepší výkon
  • profesionalita
 
více »

POSTUP PŘI REZERVACI

 

Pokud se po prohlídce nemovitosti rozhodnete pro koupi, je potřeba se s realitním poradcem domluvit na rezervaci nemovitosti. Závazná rezervace probíhá na základě sepsané Smlouvy o rezervaci, ve které se:

 

a) popíše rezervovaná nemovitost,
b) uvede závazná předem domluvená kupní cena,
c) definuje výše rezervačního poplatku, který vám předem realitní poradce sdělí,
d)

dohodne rezervační lhůta, po které se nemovitost nesmí nabízet dalším zájemcům, do termínu uplynutí této lhůty dojde za účasti převodce (právníka) realitní společnosti a prodávajícího k jednání o podmínkách převodu nemovitosti a dojde k uzavření příslušné smlouvy o převodu,

e)

definuje vypořádání rezervačního poplatku, zaúčtování a navrácení v případě neuskutečnění převodu nemovitosti.

 

Do pěti dní od podpisu Smlouvy o rezervaci dojde za účasti právního zástupce realitní společnosti k jednání o budoucí podobě smlouvy o převodu, ze kterého bude pořízen Zápis z jednání, kde se popíše dohodnutý postup převodu a závazné termíny pro zúčastněné strany.

 

Přípravu převodních smluv, tzn. smluv o smlouvách budoucích kupních, kupních smluv, dohod o převodech podílů v družstvech apod., máte zdarma v rámci spolupráce realitní společnosti se zájemcem o realitní služby (prodávajícím).

 

Právní zástupce a zástupce realitní společnosti připravuje, poskytuje a zajišťuje klientům realitní společnosti:

 

a) konzultace týkající se realizace realitních obchodů,
b) dokumentaci nezbytnou pro realizaci realitního obchodu vč. předávacích protokolů na předání nemovitostí,
c) převodní smlouvy,
d) součinnost při předání bytů, nebytů, nemovitostí a převodech médií,
e) přípravu dokumentů k přiznání daní (daň z nabytí nemovitosti, daň z nemovitosti).

 

K ukončení služeb právního zástupce pro klienty realitní společnosti dojde až řádným dokončením realitního obchodu, tzn. v případě koupě nemovitosti musí po sepsání převodních smluv dojít k podání Návrhu na vklad na příslušný Katastrální úřad, dojde příslušným Katastrálním úřadem k povolení vkladu vlastnických práv nového nabyvatele, dojde k předání nemovitosti / bytu nabyvateli a dojde k převodu médií; v případě převodu družstevního podílu musí být příslušným družstvem zaregistrována dohoda o převodu členských práv a povinností v družstvu, dojde k předání bytu nabyvateli a dojde k převodu médií.

POZOR!!!

Právní zástupce realitní společnosti, na základě smluvního ujednání se společností, je pod sankcí povinen vykonávat svoji činnost tak, aby klienti realitní společnosti neutrpěli jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu a zodpovídá za škodu, která by případně v důsledku porušení povinností převodce vznikla (např. neodborného či nedbalého provádění činnosti převodce).

 

« Mám připomínku nebo chci poradit »